Vil bygge Intercity til Hamar, dropper dobbeltspor til Lillehammer

av | 19. oktober 2020

Bane Nor vil skrinlegge Intercity til Lillehammer for å spare 76 milliarder kroner – og foreslår å halvere planlagt jernbaneutbygging på Østlandet.

FOTO: Henning Holter Christensen