Setter vår lit til stortingsbehandlinga av NTP, sier fylkesordføreren

av | 22. mars 2021

Det er bra at dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord er prioritert med oppstart i første periode, slik et samlet fylke har bedt om. Men det er viktig at disse midlene kommer på plass så tidlig som mulig i perioden, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp).  

– Men dobbeltspor på denne ene strekningen er ikke nok! Et samlet fylke står bak kravet om at dobbeltsporet på Vestfoldbanen fullføres, sier fylkesordføreren.  

– Dette må på plass skal vi få et togtilbud som kan konkurrere med bil. Vestfoldbanen er vår T-bane – 300 000 innbyggere trenger dobbeltspor.  I tillegg ligger store områder i sentrum av byene våre beslaglagt, mens vi venter på avklaringer om hvor en fremtidig jernbanelinje skal gå – avklaringer som nå er skjøvet ut i det blå.  

Grenlandsbanen må igangsettes!
– Det er også vesentlig at planleggingen av Grenlandsbanen igangsettes snarest. Dette må tydeliggjøres i Stortingets behandling av NTP. Grenlandsbanen er en viktig forlengelse av dobbeltsporutbyggingen på Vestfoldbanen, og vil knytte sammen bo- og arbeidsmarkedene i Vestfold/Grenland og Agder. Grenlandsbanen er en “genistrek” i utvikling av jernbanen i en landes mest befolkningstette korridorer, sier Riis-Johansen.