Har halvert beslaget av verdifull dyrka mark

av | 3. juni 2020

I 2018 startet Bane NOR arbeidet for å finne en billigere og bedre løsning enn korridor øst. Det nye og anbefalte alternativet er rimeligere og tar kun halvparten så mye dyrka mark.

Østfold utgjør kun 1,1 prosent av Norges landareal, men 7 prosent av jordbruksarealet og hele 20 prosent av landets kornarealer.

Jordbunnen består av mye marine avsetninger (gammel havbunn) fra den gang Østfold var dekket av hav. Leiren som gir store utfordringer for jernbanebyggingen, sørger for svært gode forhold for landbruket. Jorden er veldig næringsrik, og jordene er flate og lettdrevne. Den dyrka marken i Østfold byr på alle de viktigste matproduktene vi har – både korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær.

Bane NOR har den siste tiden utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor: korridor øst, midt og vest. I slutten av april anbefalte Bane NOR korridor vest. Konklusjonen fra utredningene var klart og tydelig: alternativ vest er både betydelig billigere og har færre negative konsekvenser for miljøet.