Ny jernbanetunnel under Oslo lar vente på seg

av | 28. september 2021

Selv om det er stor enighet om at en ny tunnel under Oslo er nødvendig, forteller Bane NOR nå at de vil se på nye løsninger. Prosjektet er nå stanset og vi må vinke farvel til ferdigstillelse i 2034.

Oslotunnelen, som går mellom Oslo S og Skøyen, har vært overbelastet siden 2007, og det er et skrikende behov for en ny tunnel som er dimensjonert for den trafikken vi har og kommer til å få. Utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR sier at de skal se på prosjektet på nytt, finne løsninger som er enklere og at de ønsker å optimalisere. De foreløpige planene har inneholdt en ny tunnel mellom Oslo S og Lysaker, med to helt nye spor. I tillegg har det vært planlagt for en utvidelse av antall spor på Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret. Det er ingen garanti for at prosjektet blir seende likt ut når det blir planlagt på nytt.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide understreker at det ikke er allokert penger til å starte bygging av ny tunnel i første periode av Nasjonal transportplan (NTP). Kostnadsestimatene er foreløpig på 35-45 milliarder, men planlegginga er fortsatt i en veldig tidlig fase.

Kilde: Avisa Oslo