Kontakt

intercity2030.no er drevet av Østlandssamarbeidet. Har du spørsmål kan du kontakte:

Jon Petter Arntzen

Jon Petter Arntzen

Sekretariatsleder Østlandssamarbeidet Redaksjonelt ansvarlig

Kristian Singh-Nergård

Kristian Singh-Nergård

Kommunikasjonsrådgiver Østlandssamarbeidet

Kontaktpersoner til banene

Dovrebanen:

Kari Sofie Hermandrud

Kari Sofie Hermandrud

Kommunikasjonsrådgiver

ØSTFOLDBANEN OG RINGERIKSBANEN:

Jan Ivar Bøe

Jan Ivar Bøe

Spesialrådgiver

Mobil: 970 62 339
E-post: janbo@viken.no

Vestfoldbanen:

Tania Ripoll

Tania Ripoll

Prosjektleder

Oslo-navet:

Tom-Alex Hagen

Tom-Alex Hagen

Spesialrådgiver

Terje Falch

Terje Falch

Spesialrådgiver