Kampen for dobbeltspor må fortsette

av | 12. april 2021

Er det realistisk å kjøre to tog i timen til de ytterste delene av tognettet rundt Stor-Oslo? Regjeringen la nylig fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), hvor de reduserer satsingen på InterCity kraftig. Som plaster på såret varslet de to tog i timen til Skien, Lillehammer og Halden, uten det moderne dobbeltsporet jernbane som opprinnelig var planlagt. Regjeringen mener at dette skal være mulig med noen mindre strekninger med dobbeltspor og flere krysningsspor. Aftenposten undersøkte dette i en lengre artikkel 10. april, og kontaktet Bane NOR for å finne ut om det er gjennomførbart.

Ikke overraskende kunne de ikke svare på om når tilbudet om flere avganger kan være på plass, og for øyeblikket er ikke noen ting «av det som muliggjør dette, […] prosjektert, finansiert eller har en dato for når det skal stå ferdig». Avisa Varden i Telemark skriver i dag på lederplass at «[d]en manglende satsingen på jernbane i de ytre delene av InterCity-triangelet er svært skuffende, defensiv og grunnleggende problematisk. Et viktig prosjekt som Grenlandsbanen, som har til hensikt å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med Porsgrunn som et naturlig knutepunkt, er nevnt én gang i NTP-dokumentet. Symptomatisk er karakteristikken «det jobbes videre med» og «på lengre sikt»».

Vi ser frem til høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i morgen (tirsdag 13. april), hvor Even Aleksander Hagen (leder av representantskapet), Terje Riis-Johansen (fylkesordfører Vestfold og Telemark), Olav Skinnes (leder av Fagpolitisk utvalg for samferdsel) og Jon Petter Arntzen, (sekretariatsleder) representerer Østlandssamarbeidet. Les vårt høringsinnspill her.