Fylkene i Østlandssamarbeidet ut mot regjeringens jernbanekutt

av | 9. april 2021

Fylkene i Østlandssamarbeidet (Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet) er skuffet over regjeringens manglende satsing på InterCity i forslag til Nasjonalt transportplan (NTP). Frontene i debatten skjerpes nå. Mandag og tirsdag (12. og 13. april) er det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og Østlandssamarbeidet er klare til kamp. Østlandssamarbeidet forventer et bedre og mer funksjonelt togtilbud, som bidrar til å redusere klimautslipp og øker satsningen på byutvikling. Dette kommer næringslivet, befolkningen og pendlerne til gode. Du kan lese Østlandssamarbeidets høringsinnspill som er oversendt komiteen her. Les også saken i dagens Aftenposten, hvor Even Aleksander Hagen, Tonje Brenna, Terje Riis-Johansen og Lan Marie Nguyen Berg gjentok budskapet vårt.