Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen!

av | 12. mars 2021

Samferdselsministeren uttaler tirsdag 9. mars at regjeringen nå går bort fra planene om sammenhengende dobbeltspor fra Oslo og til Skien. Hareide uttaler at regjeringen i stedet for å bygge sammenhengende dobbeltspor helt ut, vil, sitat: «optimalisere InterCity-konseptet».

300 000 innbyggere trenger fortsatt utbygging av Vestfoldbanen!
Vestfoldbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet i bybeltet Holmestrand-Skien. Her bor det i overkant av 300.000 innbyggere. I 2025 vil dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg være ferdigstilt, med mulighet for avganger hvert kvarter mellom Tønsberg og Oslo.  Vestfold og Telemark er avhengig av et godt togtilbud på hele Vestfoldbanen for at toget skal fungere som et reelt transportalternativ både mellom Grenland og Vestfoldbyene – og videre til Oslo.

Hvor ble det av knutepunktutviklingen?
Samferdselsministerens uttalelse skaper også usikkerhet om hva som vil skje med de planlagte stasjonene langs Vestfoldbanen. Med ministerens forslag vil nye stasjoner og knutepunktutvikling bli satt på vent. Dette betyr at byene Porsgrunn, Larvik og Tønsberg ikke får muligheter til en sentrumsutvikling som vil styrke byene. Disse knutepunktene vil, sammen med et nytt togstopp i Skien sentrum, bygge opp om bruk av tog og annen kollektivtrafikk. Mangelfull knutepunktutvikling langs Vestfoldbanen betyr at man ikke får tatt ut full nytte av de store investeringene som allerede er gjort.

Hva skjer med «genistreken»?
Kun en ferdig utbygget dobbeltsporet Vestfoldbane er optimal og fullgod for en sammenkobling med Sørlandsbanen via Porsgrunn og Brokelandsheia. Samferdselsministerens optimalisering vil kunne umuliggjøre den såkalte «genistreken» med en sammenkoblet Sørlandsbane og Vestfoldbane. Dette er et prosjekt som vil kunne korte ned reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger med en time.

Vi trenger et togtilbud som konkurrerer med bil!
Dobbeltsporet jernbane legger ikke bare til rette for et utvidet togtilbud, men vil også gi kortere reisetid og ikke minst, et mer robust og pålitelig togtilbud.  Dagens jernbaneinfrastruktur er utdatert. Hvis denne infrastrukturen fortsatt skal utgjøre en betydelig del av Vestfoldbanen, vil usikkerheten rundt togtilbudet fortsatt være til stede.  For å nå de nasjonale klimamålene, må vi ha en rask og pålitelig jernbane som vinner i konkurranse med biltrafikken. Målet om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen må derfor være en del av den kommende NTP!

Terje Riis Johansen, fylkesordfører (Sp)
Sven Tore Løkslid, fylkesvaraordfører, gruppeleder i fylkestinget (A)
Arve Høiberg, leder av hovedutvalg samferdsel, (A)
Kåre Pettersen, gruppeleder i fylkestinget (V)
Hans Edvard Askjer, gruppeleder i fylkestinget (KrF)
Kathrine Kleveland, gruppeleder i fylkestinget (SP)
Gunn Marit Helgesen, gruppeleder i fylkestinget (H)
Ådne Naper, gruppeleder i fylkestinget (SV)
Maren Njøs Kurdøl, gruppeleder i fylkestinget (Rødt)
Harald Moskvil, gruppeleder i fylkestinget (MDG)
Frode Hestnes, gruppeleder i fylkestinget, (FrP)
Arne Helge Jakobsen, gruppeleder i fylkestinget (FNB)
Kjell Abraham Sølverød, ordfører, Siljan (Sp)
Elin Weggesrud, ordfører Holmestrand (A)
Are Karlsen, ordfører Horten (A)
Anne Rygh Pedersen, ordfører Tønsberg (A)
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord (H)
Erik Bringedal, ordfører Larvik (H)
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn (A)
Hedde Foss Five, ordfører Skien (A)
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble (A)