Dette er tiden for å satse på jernbanen

av | 25. september 2020

Følgende kronikk ble publisert i Aftenposten 24 september

I et større intervju i Aftenposten 17. september sier Knut Arild Hareide at InterCity-prosjektet må krympes. Fylkene på Østlandet er rykende uenige og krever fortgang i planlegging og utbygging

Knut Arild Hareide og regjeringen må nå følge opp InterCIty-planene vi har stått sammen om. Vi ønsker å være tydelige på at InterCity  er det viktigste samlende samferdselsprosjektet i landsdelen.

Rundt omkring på Østlandet står folk allerede i kø og er utålmodige etter et bedre togtilbud. Vi venter en massiv befolkningsvekst i østlandsområdet de neste årene. Ambisjonene for InterCity-satsingen må derfor ikke senkes, slik samferdselsministeren nå signaliserer.

Det kan tenkes at det finnes mulige besparelser i enkelte deler av InterCity. Men vi er helt klare på hva som er vår klare prioritering: InterCity må bygges. Ikke stykkevis og delt, men fullt og helt. Målene om flere avganger, færre forsinkelser og kortere reisetid er helt avgjørende.

Klimagassutslippene i transportsektoren skal kuttes med 50 prosent samtidig som nullvekstmålet betyr at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Da må InterCity på plass.

Vi ønsker å minne om at også resten av landet vil nyte godt av InterCity-utbyggingen. Blir østlandsområdet en flaskehals, går det også utover resten av Norge. God infrastruktur er en av forutsetningene for økonomisk vekst, for at hjulene i næringslivet skal gå rundt og for at familier skal få hverdagen til å gå opp.

Prosjektene er gryteklare. Vår beskjed til Hareide er klar: Dette er ikke tiden for å bygge ned, dette er tiden for å bygge ut InterCity i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører i Innlandet og
leder av Østlandsamarbeidets representantskap

Tonje Brenna
Fylkesrådsleder i Viken

Raymond Johansen
Byrådsleder i Oslo

Terje Riis Johansen
Fylkesordfører i Vestfold og Telemark