Arbeidet med kommunedelplan for ny togtunnel gjennom Oslo starter til høsten

av | 11. juni 2020

BaneNOR har fått i oppdrag å planlegge nytt dobbeltspor fra Oslo S til Lysaker via Nationaltheatret. Til høsten legger prosjektet Ny Togtunnel Oslo fram et forslag til planprogram og starter arbeidene med kommunedelplan.

Bane NOR opplyser at de har prekvalifisert fire rådgivere til å gi tilbud på å utvikle kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan for ny togtunnel gjennom Oslo. De prekvalifiserte firmaene består av grupper av ulike selskaper. De prekvalifiserte rådgiverne går nå i gang med tilbudsregning hvor tilbudsfristen er tidlig i juli. Evaluering og forhandlinger om tilbudene vil gjennomføres etter sommerferien og utover høsten. Rådgiveren som får oppdraget vil starte sitt arbeid mot slutten av 2020.