Aktuelt

Ringeriksbanen får 90 millioner i revidert nasjonalbudsjett

Ringeriksbanen får 90 millioner i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen setter av 90 millioner til å planlegge Ringeriksbanen i revidert nasjonalbudsjett. Samferdselsminister Knut Arild Hareide gir samtidig en garanti for at Nye Veier får jobben. Dette melder Aftenposten i dag. Prosjektet har allerede i realiteten...

les mer
Kampen for dobbeltspor må fortsette

Kampen for dobbeltspor må fortsette

Er det realistisk å kjøre to tog i timen til de ytterste delene av tognettet rundt Stor-Oslo? Regjeringen la nylig fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), hvor de reduserer satsingen på InterCity kraftig. Som plaster på såret varslet de to tog...

les mer
Brutte løfter og puslete ambisjoner

Brutte løfter og puslete ambisjoner

Pressemelding fra Østlandssamarbeidet vedr. Regjeringens omtale av InterCity i nasjonal transportplan 2022-33. Nasjonal transportplan med reduserte ambisjoner for InterCity Østlandssamarbeidet reagerer sterkt på at Regjeringen i sitt forslag til ny nasjonal...

les mer
Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen!

Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen!

Samferdselsministeren uttaler tirsdag 9. mars at regjeringen nå går bort fra planene om sammenhengende dobbeltspor fra Oslo og til Skien. Hareide uttaler at regjeringen i stedet for å bygge sammenhengende dobbeltspor helt ut, vil, sitat: «optimalisere...

les mer
Dobbeltspor – også sør for Tønsberg!

Dobbeltspor – også sør for Tønsberg!

«På Vestfoldbanen skal de reisendes behov vektlegges», sier prosjektdirektør i Bane NOR, Lars Tangerås, i et innlegg lokalavisene i Vestfold og Telemark nylig. Det er godt å høre, og dette er vi selvsagt helt enige i. Nettopp derfor er det helt vesentlig at...

les mer
ØS i møter med regjeringen og Stortinget om InterCity

ØS i møter med regjeringen og Stortinget om InterCity

I møte med politisk ledelse i samferdselsdepartementet la Østlandssamarbeidet frem felles innspill til prioriteringer i NTP 2022-2033, med InterCity som fremste felles prosjekt. Fylkeskommunene har også hatt dialogmøter med partifraksjoner i Transport- og...

les mer
Velkommen til ny samleside for InterCity

Velkommen til ny samleside for InterCity

InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og Østlandssamarbeidets fremste felles prioritet. På denne siden får du nyheter, informasjon og argumentene for InterCity. Fylkeskommunene på Østlandet står sammen om InterCity som det viktigste felles...

les mer
Dette er tiden for å satse på jernbanen

Dette er tiden for å satse på jernbanen

Følgende kronikk ble publisert i Aftenposten 24 september I et større intervju i Aftenposten 17. september sier Knut Arild Hareide at InterCity-prosjektet må krympes. Fylkene på Østlandet er rykende uenige og krever fortgang i planlegging og utbygging Knut...

les mer
Skal Norge nå sine klimamål må det satses på jernbane

Skal Norge nå sine klimamål må det satses på jernbane

Nasjonal Transportplan (NTP) er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren i Norge. Østlandssamarbeidet mener derfor at målet om halvering av utslippene, samt lokale mål om trafikkreduksjon/ nullvekst i byområdene må vektlegges...

les mer
1650 færre lastebiler gjennom Oslo

1650 færre lastebiler gjennom Oslo

Ny flistransport på bane gir 1650 færre vogntog årlig på E6 gjennom Oslo. Ifølge en pressemelding bidrar treindustribedriften Gausdal Bruvoll til en mer bærekraftig og kostnadseffektiv transport med å flytte flis-frakten til bane, en transport som hittil har...

les mer
InterCity – klimavennlig transport for fremtiden

InterCity – klimavennlig transport for fremtiden

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og klimavennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Det er stor befolkningsvekst i flere av Østlandets byer...

les mer
Kronikk: Nå må det store jernbaneløftet komme

Kronikk: Nå må det store jernbaneløftet komme

Vi står nå midt oppi en av de største krisene i nyere tid. Koronakrisen har rammet oss hardt. Vi er avhengige av at det raskt satses på de riktige tiltakene. De som skaper arbeidsplasser, verdier og bærekraftig vekst. Det vil være en unnlatelsessynd om...

les mer